Vedenie spolku

Vedenie

Predseda

Ján Benčik

Tajomníčka

Zuzana Agodová-Antalová

Hospodársky správca

Dr. Imre Ocsovszki

 

Kontrolný výbor

Predseda

Tomáš Račko

Členovia

Zenta Dóžová

 

Peter Pál

 


 

Bývalí funkcionári

Vedenie

Vedenie 2003-2007
Predseda:Ján Benčik
Tajomníčka:Zuzana Agodová-Antalová
Hospodársky správca:Dr. Imre Ocsovszki
 
Vedenie 2000-2002
Predseda:Ján Benčik
Tajomníčka:Zuzana Agodová-Antalová
Pokladník: 
 
Vedenie 1997-1999
Predseda:Ján Fuzik
Tajomníčka:Zuzana Agodová-Antalová
Pokladník:Ján Benčik
 
Vedenie 1996-1997
Predseda:Pavol Bača
Tajomníčka:Zuzana Agodová-Antalová
Pokladník:Jozef Paulik
 

Kontrolný výbor

Kontrolný výbor 2003-2007
Členovia:Zuzana Csákiová-Rekenyová
Juraj Čirik
Ildikó Makaiová
 
Kontrolný výbor 2001-2002
Predseda:Tomáš Račko
Členovia:Zuzana Csákiová-Rekenyová
Dr. Imre Ocsovszki
 
Kontrolný výbor 1996-2000
Predseda:Tomáš Račko
Člen:Dr. Imre Ocsovszki
 

Predchádzajúce organizácie

Segedínska organizácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (do 01.03.1996)
Úradujúci predseda:Dr. Štefan Tóth
 
  Spolok  
Kontakty
Dejiny po maďarsky
Vedenie
Dokumenty